Du är här

Om personuppgiftshantering

Vi på Viljan Friskola AB uppskattar ditt besök på vår hemsida. Vi vill att du ska veta att vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personliga uppgifter på bästa sätt. Vi vill härmed informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Hur används dina personuppgifter?

Viljan Friskola lagrar och använder de personuppgifter som insamlas från dig. Viljan Friskola är mån om att skydda din integritet när du besöker vår hemsida. Här beskrivs översiktligt den behandling av personuppgifter som förekommer när du besöker hemsidan och utnyttjar Viljan Friskolas tjänster, samt vilka rättigheter du har enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Om inte annat specifikt anges när du lämnar uppgifter är det Viljan Friskola AB, org. nr. 556777-7775, som är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Via kontakt- och beställningsformulär på hemsidan har du möjlighet att ställa frågor, beställa information eller ta kontakt med Viljan Friskola. Vid beställningar eller begäran om kontakt ber vi dig fylla i sådan information som behövs för att efterkomma din begäran samt för fortsatta kontakter i det aktuella ärendet, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller andra personuppgifter. Viljan Friskola använder personuppgifterna endast för att uppfylla det aktuella ändamålet. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Viljan Friskolas samarbetspartners i de fall då en samarbetspartner engagerats för att administrera utskick av det aktuella materialet eller informationen, men kommer i övrigt inte att lämnas ut till annan. I varje sammanhang där du lämnar får du mer specificerad information och lämnar ditt samtycke till hur dina personuppgifter behandlas.

Vem skyddar dina personuppgifter?

Viljan Friskola har vidtagit tekniska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, samt mot ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifterna, liksom mot varje annat slag av otillåten behandling.

Dina rättigheter

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Kungsängen på adressen nedan få besked om vilka personuppgifter som Viljan Friskola har registrerade om dig.

Du har även rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som du tidigare lämnat, eller återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter eller att du inte önskar ta emot fortsatt information från Viljan Friskola. Dina personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt med hänsyn till eventuella åtaganden Viljan Friskola kan ha mot dig.

För att kunna tillgodose dina önskemål ber vi dig att ange fullständiga uppgifter och också ange i vilket sammanhang du lämnat uppgifter till Viljan Friskola. Detta eftersom vi utan denna information saknar möjlighet att kontrollera, rätta eller radera uppgifter. Du kan framställa dina önskemål enligt följande:

Via e-post till viljan.friskola@viljan.se

Information om cookies

Du kan läsa mer här om hur Viljan Friskola behandlar cookies (elektronisk information om ditt besök på hemsidan).